oPuce heeft als doel de terugkeer naar volwaardig werk na kanker te bevorderen. Dit doen wij allereerst door voor werkzoekenden die genezen zijn na kanker volwaardig werk te vinden, en anderzijds door werkgevers en maatschappij te inspireren anders te kijken naar kanker. oPuce bestaat uit de Social Enterprise oPuce en de oPuce Foundation.

oPuce Social Enterprise is gericht op het bedrijfsleven en vindt betaald werk voor werkzoekenden die hersteld zijn na kanker. Wij worden hierin versterkt door een groep werkgevers.

oPuce Foundation is gericht op politiek en maatschappij, en wil het leven en werken na kanker verbeteren door maatschappelijk en politieke agendering.

De Haagsche Zwaan, Schenkkade 50, 2595 AR Den Haag | T 708002025 | M 0650258650 | E werk@opuce.nl