Steeds meer mensen die werken, krijgen kanker. Zij willen na hun herstel doorgaan met leven, en werken. Betaald werk is essentieel voor mensen die herstellen na kanker.

oPuce is een ‘Enterprise for Social Change’ die zich enerzijds richt op de politieke en maatschappelijke agendering van ‘Kanker & Werk’ en anderzijds op het vinden van banen voor mensen die hersteld zijn na kanker.

oPuce bestaat uit de Social Enterprise oPuce en de oPuce Foundation.

oPuce Social Enterprise is gericht op het bedrijfsleven. oPuce richt zich op het vinden van betaald werk voor mensen die hersteld zijn na kanker en op de begeleiding in hun werk gedurende één jaar.

oPuce Foundation is gericht op politiek en maatschappij. Afgelopen 4 jaar zette oPuce ‘Kanker & Werk’ op de politieke agenda met als resultaat dat Minister Asscher werkt aan een plan van aanpak voor ‘Kanker & Werk’ en een pilot met een no risk polis.

Social Enterprise