Steeds meer mensen leven na kanker, omdat ze zijn genezen of omdat kanker is veranderd in een chronische ziekte. Vier procent van alle Nederlanders leeft op dit ogenblik met kanker, of heeft in het verleden kanker gehad. Het gaat om 290.000 mannen en 360.000 vrouwen.

oPuce heeft als doel het bevorderen van de terugkeer naar volwaardig werk na kanker door maatschappij en werkgevers te inspireren anders te kijken naar leven en werken tijdens en na kanker.

oPuce bestaat uit de Social Enterprise oPuce en de oPuce Foundation.

oPuce Social Enterprise is gericht op het bedrijfsleven en richt zich op het vinden van betaald werk voor mensen die hersteld zijn na kanker.

oPuce Foundation is gericht op politiek en maatschappij en richt zich op politieke en maatschappelijke agendering. Afgelopen 4 jaar zette oPuce ‘Kanker & Werk’ op de politieke agenda met als resultaat dat de minister werkt aan een plan van aanpak voor ‘Kanker & Werk’.

De Haagsche Zwaan, Schenkkade 50, 2595 AR Den Haag | T 708002025 | M 0650258650 | E werk@opuce.nl

Social Enterprise