oPuce heeft als doel de terugkeer naar volwaardig werk na kanker te bevorderen. Dit doen wij allereerst door voor werkzoekenden die genezen zijn na kanker volwaardig werk te vinden, en anderzijds door werkgevers en maatschappij te inspireren anders te kijken naar kanker. oPuce bestaat uit de Social Enterprise oPuce en de oPuce Foundation.

oPuce Social Enterprise is gericht op het bedrijfsleven en vindt betaald werk voor werkzoekenden die hersteld zijn na kanker. Wij worden hierin versterkt door een groep werkgevers die het Convenant Kanker & Werk hebben getekend. Deze werkgevers delen kennis en oplossingen met elkaar. Wij nodigen alle werkgevers uit hieraan deel te nemen.

oPuce Foundation is gericht op politiek en maatschappij, en wil het leven en werken van mensen die kanker hebben of hebben gehad, verbeteren. Dit doen wij door maatschappelijk en politieke agendering. Hiervoor hebben wij ondermeer het onderzoek ‘Kanker en Werk’ opgezet, ‘Kanker & Werk’ in de Tweede Kamer geagendeerd en de ‘Genezenverklaring’ geïnitieerd.

De Haagsche Zwaan, Schenkkade 50, 2595 AR Den Haag | T 708002025 | M 0650258650 | E werk@opuce.nl