Minister Asscher gaat experimenteren met no risk polis voor (ex)kankerpatiënten

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft afgelopen vrijdag aangekondigd maatregelen te nemen om werken met en na kanker makkelijker te maken. Hij wil daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij initiatieven die al genomen  worden om werknemers met en na kanker en hun werkgever te ondersteunen en te begeleiden.

Kanker en werk is voor werkgevers en werknemers een lastig en gevoelig onderwerp om te bespreken. Het ministerie wil onder meer een onderzoek laten doen om in kaart te brengen tegen welke problemen werkgevers en werknemers aanlopen en wat voor oplossing zij hiervoor hebben gevonden. De resultaten worden in het najaar bekend gemaakt.

Minister Asscher wil experimenteren met de zogenoemde no riskpolis. Werkgevers lopen hierdoor geen risico waardoor zij mogelijk iemand met kanker eerder aannemen en beter kunnen inzetten op re-integratie. De maatregelen vloeien voort uit de aanbevelingen van een speciaal ingestelde werkgroep.

Levenmetkanker en oPuce, intiatiefnemers achter dit voorstel, maken onderdeel uit van deze werkgroep. Andere deelnemers zijn: werkgevers en werknemers, wetenschappers, UWV, re-integratiebedrijven, Verbond van Verzekeraars, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Isabelle Lebrocquy; ‘Vrijdag was een historisch moment voor de (ex)kankperpatiënt. Nederland is nu één van de eerste landen in de wereld dat vanuit de overheid de belemmeringen bij kanker en werk aanpakt. Hierdoor zal het leven en werken met en na kanker verbeterd worden.’

‘Levenmetkanker zet zich al jaren in om de positie van mensen met kanker op de arbeidsmarkt te vergroten’, aldus Laurence Maes, manager belangenbehartiging en empowerment van Levenmetkanker.  We vinden het onacceptabel dat zo veel mensen met kanker hun baan verliezen. Voor ons aanleiding om met het ministerie van Sociale Zaken te werken aan oplossingen. We hopen dat de oplossingen die minister Asscher nu aandraagt een eerste stap in de goede richting zijn.‘

Kanker komt steeds vaker voor. Door betere behandelmethoden is het minder vaak een dodelijke ziekte. Steeds meer mensen die kanker hebben of hebben gehad, willen blijven werken. Werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met werknemers die kanker hebben. Hierbij kan ook de overheid een belangrijke rol spelen.

Bron: website Levenmetkanker, 13 juli 2015