Taboedoorbrekend plan van Haarlemmermeerder Isabelle Lebrocquy

Het plan om de taboes rond werken met kanker te doorbreken, afgelopen week gepresenteerd door minister Asscher, heeft een Haarlemmermeerse oorsprong. Drie jaar geleden nam Isabelle Lebrocquy het initiatief om bedrijven mensen die kanker hebben (gehad) te laten inhuren. Isabelle heeft via D66’ers John Nederstigt en Denise Abbas de weg naar ’Den Haag’ weten te vinden. Zo kwam zij in contact met Tweede Kamerlid Pia Dijkstra.

Asscher wil een gesprek op gang brengen tussen werkgevers en werknemers over de ervaringen van en met mensen die hersteld zijn van kanker, onder andere door een onderzoek naar ervaringen op de werkvloer te doen. Dat is het resultaat van het initiatief van Lebrocquy.

,,Momenteel hebben veel mensen een negatieve associatie met mensen die hersteld zijn van kanker. Het doel van Lebrocquy is om dat imago te veranderen. Op het moment dat iemand is genezen, is alles weer mogelijk’’.

Lebrocquy kwam uiteindelijk terecht in een speciale werkgroep met werknemers, werkgevers, patiëntenverenigingen, wetenschappers, het UWV, re-integratiebedrijven, verzekeraars, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Zij hebben gekeken wat er nog is om mensen die hersteld zijn van kanker aan de slag te krijgen en te houden.

Proef
Een mogelijkheid is een proef te doen met een no risk-polis. Verwacht wordt dat werkgevers hierdoor iemand met kanker eerder zullen aannemen en zich makkelijker inspannen voor re-integratie, doordat de werkgever geen financieel risico loopt. Zelf kwam Lebrocquy drie jaar geleden ook zonder werk te zitten, terwijl ze was hersteld van darmkanker. In haar sollicitatiebrieven vermeldde ze dat ze kanker had gehad. ,,Om aan te tonen hoe krachtig je uit zo’n situatie tevoorschijn kan komen’’.

Platform
Ze kreeg geen enkele reactie. Hoewel ze net naar Den Haag was verhuisd, riep ze de hulp in van D66’ers in Haarlemmermeer. Daar vond Lebrocquy een platform om haar boodschap uit te dragen. Toen al had ze voor ogen om de overheid het financiële risico van herstelde werknemer bij de werkgever te laten wegnemen. Ze zette de sociale onderneming oPuce op, om de mensen die hersteld zijn van kanker aan werk te helpen.

Bron: Haarlems Dagblad, Bart Boele, 15 juli 2015