Volwaardig leven en volwaardig werken na kanker

oPuce bestaat uit de Social Enterprise oPuce en de stichting oPuce Foundation.

De stichting oPuce Foundation is gericht op de politiek en maatschappij. De oPuce Foundation richt zich op de politieke en maatschappelijke agendering, en zet zich ervoor in dat mensen na hun genezing van kanker volwaardig leven en volwaardig werken. Tevens zoekt de oPuce Foundation oplossingen voor de belemmeringen die ontstaan in het leven – en vooral in het werken na kanker.

Afgelopen 4 jaar zette oPuce ‘Kanker & Werk’ op de politieke agenda met als resultaat dat de minister werkt aan een plan van aanpak en een pilot met een no risk polis. Begin december 2016 initieerde de stichting een motie waarin de Tweede Kamer de Minister verzocht op korte termijn in gesprek te gaan met verzekeraars over het mogelijk maken van verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid voor ex-kankerpatiënten.

De maatschappelijke doelstellingen van de oPuce Foundation worden gesteund door Start Foundation. Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die kansen en werk wil creëren voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Start Foundation wil de drempels wegnemen die daar voor hen liggen. Start Foundation investeert in projecten en bedrijven die dat mogelijk maken. Meer informatie vindt u op www.startfoundation.nl

start-foundation-logo-gesteund-door