Waarom werd oPuce opgericht?

oPuce wil het leven en werken van mensen die kanker hebben of hebben gehad, verbeteren.

oPuce werd in 2012 opgericht door Isabelle Lebrocquy. In 2011 kreeg Isabelle darmkanker. Kort na haar diagnose werd zij ontslagen. Eenmaal hersteld, ontdekte zij hoe moeilijk het is om na kanker weer aan betaald werk te komen. Om hierin verschil te maken, richtte zij de social enterprise oPuce op.

oPuce richt zich op het vinden van betaald werk voor mensen die hersteld zijn na kanker en op de begeleiding in hun werk gedurende één jaar. Inmiddels is ook de oPuce Foundation opgericht. De oPuce Foundation streeft ernaar de belemmeringen die ontstaan in het leven, en vooral in het werken na kanker, op te heffen door maatschappelijke en politieke agendering.

Isabelle wil maatschappij en werkgevers inspireren anders te kijken naar kanker. Zij wil bewijzen dat mensen die herstellen na kanker competenties hebben ontwikkeld die van belang zijn voor elke werkgever, zoals veerkracht, doorzettingsvermogen en relativeren.

Nu steeds meer mensen leven na kanker (67%), is het van belang dat wij anders gaan kijken naar kanker en dat wij invulling geven aan het leven na kanker. Daar hoort werk bij.

Bij gebrek aan cijfers zette Isabelle in 2013 zelf een onderzoek op. Hierop reageerden 1.000 respondenten. Dit onderzoek toonde aan waar werknemers en hun werkgevers na de diagnose kanker mee te maken krijgen. Mede hierdoor is het Isabelle gelukt om ‘Kanker & Werk’ op de politieke agenda te zetten. Inmiddels werkt de minister van SZW aan een plan van aanpak voor ‘Kanker & Werk’ en is een pilot met de no risk polis gestart.