Discussieavond met Kamerlid Pia Dijkstra

Zorg dichtbij mensen houden en snoeien in dure overbodige medische verrichtingen

Zorg dicht bij mensen, de come-back van de wijkverpleegster, tegengaan van verspilling van medicijnen, de huisarts buiten het eigen risico houden, en heel, heel veel efficiënter werken om de kostenexplosie in de zorg tegen te gaan. Dat zijn een aantal D66 standpunten die Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid/kandidaat kwam toelichten voor een volle zaal in Hotel de Beurs in Hoofddorp afgelopen maandag 27 augustus. En dat de ziektekosten zo exploderen, dat ligt niet aan de vergrijzing, maar aan de technologische vooruitgang. Dat was een boodschap die de vertegenwoordiger van de ouderenbonden, Floor Calandt, als muziek in de oren klonk. Ouderen blijven juist veel langer gezond, aldus Dijkstra. Dankzij preventie, dus in preventie moet wat D66 betreft ook stevig in geïnvesteerd worden. Het bewijs is de grote daling van hersen- en hartinfarcten. Omdat we meer weten over de gezondheidsconsequenties van onze lifestyle, en daar naar leven. Ouderen die langer gezond blijven de schuld geven van de explosie van de ziektekosten, dat is volgens Dijkstra dus de wereld op z’n kop.

Het door D66 Haarlemmermeer georganiseerde D-Café over de zorg in Nederland maandagavond trok veel belangstellenden. Op dezelfde dag werd bekendgemaakt dat D66 het hoogst scoort, namelijk een 8, op de ‘Zorgmeetlat van Verpleegkundigen en Verzorgenden’.

Als de kosten in de zorg zich zo verder doorontwikkelen, dan zijn die kosten voor de verzekeraars en de gezinnen niet meer op te brengen. D66 wil de komende jaren de verspilling in de zorg aanpakken. Mensen gaan met zakken vol overbodige medicijnen naar huis, omdat verschillende specialisten langs elkaar heen werken, bijvoorbeeld. Die worden dan weer bij de Apotheek ingeleverd en weggegooid. Dienstverlening door specialisten in ziekenhuizen worden per verrichting betaald. Dat zou anders moeten, want op die manier is er weinig motivatie voor de zorgverlener te overwegen of bepaalde handelingen werkelijk noodzakelijk zijn. Daar valt heel veel te halen aan bezuinigingen, zonder dat de patiënt daar slechter van wordt.

Een tweede belangrijk onderwerp van het D66 D-café had een meer economische invalshoek. Namelijk de ‘verspilling van talent en inzet’ door de verslechterde arbeidsmarktpositie van chronisch zieken, en ‘beterverklaarden’ na een aandoening zoals kanker. Isabelle Lebrocquy, die dat allemaal heeft meegemaakt, en die zich daar niet bij wil neerleggen, is bezig een organisatie op te richten om er voor te zorgen dat deze mensen weer werken. Natuurlijk kleven er voor een werkgever financiële risico’s aan het aanstellen van een chronisch zieke, of een ex-kankerpatiënt. Maar zoals het nu gaat, namelijk dat enorme hoeveelheden mensen tegen hun wil werkeloos thuis zitten, dat kost uiteindelijk nog veel meer. En kan de vergrijzende samenleving zich niet permitteren. Het kan, en moet anders, aldus Lebrocquy. De discussie na haar presentatie met D66 wethouder Nederstigt en een aantal belangstellenden in de zaal leefde enorm in de zaal. En dat is ook geen wonder, want, aldus Lebrocquy, een op de drie mensen krijgt gedurende zijn werkzame leven kanker, maar die kanker kan steeds beter behandeld worden. Het is niet meer van deze tijd, dat deze ex-patiënten de rest van hun werkzame leven thuis zitten.

Het werd laat, en Pia Dijkstra zegde toe een aantal vragen mee te nemen naar Den Haag. De avond was te kort, aldus Dijkstra, om het ook nog te hebben over belangrijke onderwerpen zoals orgaandonatie, en hoe je moet omgaan met het feit dat er technisch steeds meer mogelijk is. Dát er technisch steeds meer moge-lijk is, dat is een van de redenen, waarom de kosten van de gezond-heidszorg, die we allemaal samen moeten dragen, steeds hoger worden. En iedereen gaat de moeilijke vragen uit de weg, wanneer je wel, en wanneer niet zou moeten behandelen. Vragen die Dijkstra van D66 graag wil bespreken, maar, aldus het Tweede Kamerlid, niet aan het einde van een lange avond, als afsluiting; daarvoor zijn deze vragen te belangrijk. De D66 fractie Haarlemmermeer gaat er van uit dat Dijkstra, als de verkiezingsdrukte voorbij is, wel nog een keer naar Haarlemmermeer wil komen, om deze onderwerpen uit te diepen.

Bron: Westerpost, 5 september 2012