Eerste samenwerking met Philips

Drempels voor werken na kanker wegnemen

Mensen na kanker weer aan het werk helpen; dat is de missie van sociale onderneming oPuce.

Een sympathiek en relevant initiatief, oordeelde Philips – reden waarom met de organisatie in zee werd gegaan. Onlangs kreeg een jongeman uit het bestand van oPuce een WGP-contract aangeboden. Inmiddels is hij bij Philips Consumer Lifestyle aan het werk op het hoofdkantoor in Amsterdam.

oPuce is opgericht door Isabelle Lebrocquy, zelf genezen van (darm)kanker. Zij heeft aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is om als ex-patiënt je plek op de arbeidsmarkt (terug) te veroveren. “Veel bedrijven”, vertelt ze, “hebben een negatieve associatie met genezen kankerpatiënten. Ze zijn bang dat de ziekte terugkeert en dat ze dan nog een tijdlang voor de loonkosten moeten opdraaien. Samen met het bedrijfsleven en ook overheden wil ik dat probleem aanpakken. Ik geloof erin dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit vlak willen nemen.”

Doorzetters

oPuce wil, aldus Isabelle, kandidaten vanuit een detacheringsconstructie uiteindelijk blijvend aan het werk helpen. “De detacheringsperiode moet je zien als een verlengde proefperiode, die kandidaten de tijd geeft om te bewijzen dat zij capabele werknemers zijn die dóórgaan waar anderen stoppen.” Want, zegt zij: “Mensen die genezen zijn na kanker zijn gemotiveerde, waardevolle professionals. Doorzetters, die niet bij de eerste tegenslag opgeven. Ze staan positief in het leven en zijn dankbaar voor elke nieuwe kans die ze na hun genezing krijgen.”

Juiste evenwicht

Reïntegratietrajecten blijken zelden tot passende banen voor ex-kankerpatiënten te leiden, weet de oprichtster. “Als sociale onderneming bieden wij een nieuwe vorm van interactief bemiddelen. Die onderscheidt zich van andere uitzendbureaus door persoonlijke begeleiding, co-creatie met de werkgever en specialistisch advies bij werkhervatting na kanker. Dus niet kandidaten snel ‘wegzetten’, maar in alle gevallen het juiste evenwicht proberen te vinden tussen de kwaliteiten van de kandidaat en de bedrijfscultuur.”

Inspiratiebron

Philips is het eerste bedrijf dat met oPuce in zee gaat. De missie van de organisatie sluit prima aan bij die van het Philips WGP: voorkómen dat werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de zijlijn (blijven) staan. Isabelle Lebrocquy: “Philips is hierin een voorloper; een voorbeeld en inspiratiebron.” Zij hoopt en verwacht dat veel andere organisaties zullen volgen. “Het bedrijfsleven en de maatschappij kunnen hier hun voordeel mee doen.”

Bron: WGP Connect – 5e jaargang • nr 13 • 7 februari 2013