NFK steunt oPuce onderzoek www.werkbijkanker.nl

Onderzoek werkbehoud- en hervatting onder ex-kankerpatiënten

Veel (ex-)kankerpatiënten willen tijdens of na genezing weer deelnemen aan het arbeidsproces. Helaas gaat dit niet altijd zonder slag of stoot. oPuce wil met jouw hulp de problemen in kaart brengen aan de hand van de enquête www.werkbijkanker.nl.

Werkgevers vinden het vaak lastig om een kankerpatiënt aan het werk te blijven houden. Zij hebben eerder de neiging hun werknemer naar huis te sturen voor herstel. Dit terwijl werkbehoud juist positief kan bijdragen aan het genezingsproces. Ook is het vinden van een baan voor (ex-)kankerpatiënten lastig omdat bedrijven niet het risico willen lopen dat de werknemer weer ziek wordt.

De kankerpatiëntenbeweging steunt het onderzoek van Isabelle Lebrocquy en is ook actief op dit gebied. We hebben diverse tools ontwikkeld om (ex-)kankerpatiënten te begeleiden hun werk te hervatten of te behouden. Daarbij geven we voorlichting aan zowel werknemer als werkgever en hulpverlener. De folders over kanker en werk geven werkgever en werknemer handvatten bij werkhervatting. En de WERKwijzer voor oncologieverpleegkundigen en patiënten bevat tips, adressen en adviezen. Voor uitgebreide informatie kun je ook de website: www.kankerenwerk.nl raadplegen.

Vul de enquête in

Opuce deelt te zijner tijd de onderzoekersresultaten met de kankerpatiënten- beweging. Heb jij ervaring als (ex-)kankerpatiënt ervaring met werkbehoud of werkloosheid? Vul dan de enquête in.

Bron: website NFK*, 4 juli 2013

* NFK, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

oPuce onderzoek ‘Werken na diagnose kanker’ gestart

216-130003[A3_poster]def.indd