Asscher neemt maatregelen tegen arbeidsdiscriminatie

Naam van discriminerend bedrijf moet openbaar zijn. Discriminerende werkgevers worden voortaan met naam en toenaam genoemd door de overheid.

Dat staat in een voorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, meldt dagblad Trouw. Asscher heeft een plan daartoe zaterdag aan de Tweede Kamer gestuurd.

‘Naming en shaming’ van discriminerende bedrijven is nu nog niet toegestaan. Als een werkgever een werknemer of sollicitant discrimineert, moet dat bekendgemaakt worden. ‘Het hoort bij modern bestuur dat je bekendmaakt wat je ziet’, aldus Asscher tegen Trouw. ‘Je weet dan wie er over de schreef gaat.’

Ook de namen van bedrijven die gebruik maken van schijnconstructies zullen naar buiten worden gebracht. Zulke bedrijven verhuizen naar het buitenland om hun activiteiten in Nederland met lagere loonkosten te kunnen voortzetten. Het is nu nog niet wettelijk toegestaan om de naam van een bedrijf dat zich niet aan de regels houdt, bekend te maken. Asscher wil dat hier verandering in komt. ‘We willen naming en shaming bij veel meer inspectiezaken toepassen. Ook om recht te doen aan degenen die het wel goed doen. Benoem wie de rotte appels zijn in de sector.’

Heel streng

De rijksoverheid gaat vanaf volgend jaar geen zaken meer doen met bedrijven die zich in het verleden schuldig hebben gemaakt aan discriminatie. Contracten die nog lopen, zullen worden verbroken.

‘Als discriminatie voorkomt, moet je er heel streng op zijn. Daarnaast willen wij meer werk, maar ook eerlijk en goed werk. Daar hoort bij dat je jezelf kan zijn en niet gediscrimineerd wordt vanwege je leeftijd, je afkomst of je geslacht’, aldus Asscher. Ruim 60 procent van de Nederlanders met een Marokkaanse of Turkse achtergrond voelde zich het afgelopen jaar gediscrimineerd. Een kwart van de Nederlanders ervoer discriminatie vanwege bijvoorbeeld geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd of zwangerschap.

Bron: NU.nl/ANP, 17 mei 2014