Minister Asscher omarmt plan Kanker en Werk

D66-Tweede Kamerlid, Steven van Weyenberg, is blij dat minister Asscher (Sociale Zaken & Werk) het plan omarmt om mensen met kanker op de arbeidsmarkt te helpen. Ook onder de andere partijen is er brede steun voor het D66 plan, tot vreugde van Van Weyenberg.

‘De minister heeft toegezegd dat hij met betrokkenen in gesprek gaat en voor het einde van het jaar met een actieplan komt. In september zal de minister ook een brief naar de Kamer sturen over de voortgang. Ik heb de afgelopen dagen veel positieve reacties gekregen op ons initiatief. Ik ben blij dat de minister dit ook zo enthousiast oppakt. Ik zie er naar uit om samen met minister te werken aan concrete acties om de arbeidsmarktpositie van (ex)kankerpatiënten te verbeteren,’ aldus Van Weyenberg. 

Bron: D66 website, woensdag 25 juni 2014

Arbeidsmarktpositie (ex-) kankerpatiënten op politieke agenda

D66 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gevraagd om met patiënten, werkgevers, werknemers en wetenschappers, een actieplan ‘Kanker en Werk’ te starten.  De Levenmetkanker-beweging heeft afgelopen jaar samen met Isabelle Lebrocquy aandacht gevraagd voor de moeilijke positie die mensen met kanker hebben op de arbeidsmarkt. D66 heeft dit samen met hen verder uitgewerkt.

De arbeidsmarktpositie van mensen met kanker is zorgelijk. Een kwart van hen verliest zijn baan. Ook krijgen zij moeilijker een arbeidsongeschiktheidsverzekering of levensverzekering. Het plan pleit daarom voor tenminste 5 maatregelen.

Deze zijn als volgt samen te vatten:
1. uitbreiden no-riskpolis voor mensen met kanker
2. meer bewustwording bij werkgevers
3. beter kunnen verzekeren na diagnose kanker
4. overheid als goede werkgever
5. effectievere re-integratie.

Bij een no-riskpolis betaalt de overheid aan de werkgever een ziektewetuitkering als een werknemer ziek wordt. Dat moet het makkelijker maken om hen in dienst te nemen. Met dit initiatief is een stap in de goede richting gezet.

De Levenmetkanker-beweging blijft zich daarnaast ook sterk maken voor werkbehoud bij kanker door werknemers te informeren hoe ze  aan het werk kunnen blijven tijdens en na de behandelingen. Tegelijkertijd krijgen steeds meer werknemers tijdelijke contracten of werken ze als flexwerker, waardoor hun rechtspositie minder beschermd is en zij alsnog hun baan verliezen. Naast het vinden van een baan is het ook lastig om als zzp-er aan de slag te gaan. De wetgeving is een belangrijke oorzaak voor de problematiek.

Daarom trekt de belangenorganisatie samen op met Lebrocquy om de rechten van alle (ex-)kankerpatiënten op het gebied van werk te verbeteren. Zij is oprichter van oPuce, een bemiddelingsbureau dat voor mensen die hersteld zijn na kanker volwaardig en betaald werk zoekt. Lebrocquy is haar bedrijf niet zonder reden begonnen. In augustus 2011 kreeg zijzelf darmkanker. Een zware periode waarin zij ook nog werd ontslagen. Zij ontdekte toen tot haar verbazing hoe moeilijk het is om na kanker weer aan het werk te komen.

Bron: Kanker.nl, 22 juni 2014

Politieke aandacht voor werk na de diagnose kanker

Twee jaar lang al vraagt Isabelle Lebrocquy van oPuce aandacht voor de arbeidsmarktpositie van mensen met kanker. Ze sprak met werkgevers, verzekeraars, belangenverenigingen en de politiek. Vorig jaar startte ze zelfs haar eigen onderzoek op werkbijkanker.nl. Een onderzoek waarmee ze cijfers verzamelde om haar bevindingen kracht bij te zetten. Haar inspanningen hebben nu, in samenwerking met De LevenmetKanker-beweging, een succes geboekt doordat de arbeidsmarktpositie van (ex-) kankerpatiënten nu op de politieke agenda komt.

Zojuist werd tijdens het RTL nieuws van 19.30 uur duidelijk dat D66 Kamerlid, Steven van Weyenberg, Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gevraagd om met patiënten, werkgevers, werknemers en wetenschappers een actieplan ‘Kanker en Werk’ te starten. D66 heeft dit plan in samenwerking met Lebrocquy en De LevenmetKanker-beweging uitgewerkt. Dit plan pleit voor tenminste vijf maatregelen. Samengevat houden deze in:

  • uitbreiden no-riskpolis voor mensen met kanker
  • meer bewustwording bij werkgevers
  • je kunnen verzekeren na de diagnose kanker
  • de overheid als goede werkgever
  • effectievere re-integratie

Met dit initiatief is een stap in de goede richting gezet. Lebrocquy hoopt dat hiermee kankerpatiënten niet hoeven te ervaren wat zij moest ervaren, ontslag na de diagnose kanker en vervolgens uitvinden hoe moeilijk het is om na kanker weer aan het werk te komen.

D66 wil ex-kankerpatiënten aan werk helpen

Het moet makkelijk worden voor (ex-)kankerpatiënten om aan werk te komen. Een kwart van de mensen die aan kanker lijdt of de ziekte heeft gehad, verliest binnen twee jaar zijn baan. D66 wil met een actieplan de reïntegratie verbeteren.

Eén van de actiepunten bestaat uit een no-riskpolis voor mensen met kanker. De overheid betaalt dan aan de werkgever een ziektewetuitkering als een werknemer ziek wordt. Op die manier moet de drempel voor werkgevers worden verlaagd.

66,1% van de ex-kankerpatiënten heeft moeite om een baan te vinden. Ook krijgen zij moeilijker een arbeidsongeschiktheidsverzekering of levensverzekering.

De verwachting is dat het aantal kankerpatiënten de komende jaren nog flink zal stijgen, evenals het aantal mensen dat de ziekte overwint. Er is dus een stijgende lijn in het aantal terugkerende ex-kankerpatiënten op de arbeidsmarkt. “Hierom wil D66 dat er nu aandacht wordt besteed aan de bijzondere positie van terugkerende kankerpatiënten”, staat in het voorstel van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg.

Ruime Kamermeerderheid voor steun
Een ruime meerderheid van de Tweede kamer is het eens met plannen om kankerpatiënten te steunen die problemen hebben bij het vinden van werk. CDA-Kamerlid Pieter Heerma steunt het idee van een polis voor het specifieke risico dat de kanker terugkomt: “Het risico voor werkgevers is nu zo groot dat ze niet met ex-patiënten in zee gaan.”

Ook de SP signaleert een groeiend probleem: “Daar moet je iets aan doen. Anders komt het over een paar jaar als een boemerang terug”, zegt SP’er Karabulut. PvdA’er Mariette Hamer noemt het “Goed dat er naar het probleem wordt gekeken”.

Welk bedrijf heeft beste imago?

Na jaren van somberheid en onzekerheid hebben hoogopgeleiden weer vertrouwen in hun toekomst, blijkt uit het Intermediair Imago Onderzoek. Shell blijkt de meest favoriete werkgever en verslaat vijfvoudig winnaar Rabobank. ‘Men vindt het belangrijk bij een ‘sexy’ bedrijf te werken.’

Het herstel van de arbeidsmarkt is weliswaar nog beperkt, hogeropgeleiden zien hun toekomst al wat rooskleuriger in. Dat blijkt uit het Intermediair Imago Onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction. In dit jaarlijkse onderzoek wordt het arbeidsimago van organisaties onder ruim 4.000 hoogopgeleiden tot 45 jaar gemeten.

Waar willen ze het liefst werken? Wat vinden ze belangrijke aspecten bij de keuze voor een toekomstige werkgever? En in hoeverre voldoet hun favoriete werkgever aan deze aspecten?

Dit zijn de bedrijven met het beste imago in 2014:

1. Shell

2. Rabobank

3. Philips

4. Unilever

5. ING

6. KLM

7. ABN AMRO

8. GGZ

9. Heineken

10. Belastingdienst

11. Ahold

12. ASML

13. Politie/KLPD/Nationale Eenheid

14. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)

15. Google

16. Nederlandse Spoorwegen (NS)

17. Bureau Jeugdzorg (BJZ)

18. Achmea

19. Waterschap/Hoogheemraadschap

20. Universiteit Utrecht

Opvallend is dat respondenten voor het eerst in jaren positiever zijn over hun perspectieven. Van de respondenten vindt 11% de arbeidsmarkt momenteel (zeer) gunstig, ten opzichte van 7% vorig jaar. En waar vorig jaar nog 68% de arbeidsmarkt als (zeer) ongunstig beschreef, is dat nu 55%. Ook zijn meer werknemers actief op zoek naar een andere baan dan vorig jaar.

Volgens Ester Koot van Motivaction kloppen deze uitkomsten in een breder perspectief. ‘Je merkt dat werknemers na jaren van stagnatie weer door willen groeien. Het gebrek aan promotie, extra opleidingen of opslag hebben ze geaccepteerd, nu durven ze er weer om te vragen.’

Collega Karin Lammers ziet dat werknemers ook iets mobieler worden. ‘Van de ondervraagden geeft 32% aan dat zij binnen nu en 2 jaar verwachten te veranderen van werkgever. Dit was vorig jaar 29%. Dat is geen supergroot verschil, maar we merken wel dat werknemers over de gehele linie meer nadenken over het wisselen van werkgever.’

De functiegroep die het meest tevreden is, zijn de ICT’ers. Ze zijn het meest tevreden over hun salaris, hun werkgever en hun perspectieven. Grappig genoeg is deze groep ook het meest honkvast, zegt Lammers. ‘Dat is opvallend, want ICT’ers hebben de gunstigste perspectieven op de huidige arbeidsmarkt. Ze hebben de meeste mogelijkheden, maar benutten ze het minst.’

Respondenten die werken in het onderwijs zijn het somberst over de huidige arbeidsmarkt: slechts 6% beoordeelt die positief, tegenover 64% negatief. Over komend jaar zijn ze wel een stuk positiever: 39% ziet de arbeidsmarkt aantrekken.

Verder voelen werknemers in de zorg zich het meest betrokken bij hun werk en hechten financials de meeste waarde aan een werkgever die baanzekerheid biedt. Lammers.

‘En de groep marketing & sales is het meest onrustig en veeleisend op alle gebieden. Ze willen een goede werk-privébalans, gunstige secundaire voorwaarden, doorgroeimogelijkheden én een afwisselende functie.’

Een opvallende uitkomst: Rabobank, de vijfvoudig aanvoerder van het imago-onderzoek, is dit jaar verslagen. Shell, vorige jaren steevast op de tweede of derde positie, is dit jaar verkozen tot werkgever met het beste imago. Rabobank staat nu op de tweede plaats, op de voet gevolgd door Philips. Zou de negatieve berichtgeving omtrent de bankensector in het algemeen en Rabobank in het bijzonder hier de reden voor zijn? Dat is een mogelijke verklaring, denkt Koot. ‘Rabobank is het afgelopen jaar natuurlijk niet erg positief in het nieuws geweest. Dat kan effect hebben gehad op de uitkomst. Aan de andere kant: ze staan nu op de tweede plaats, dus erg veel gezakt zijn ze ook weer niet.’

Waarom kiezen werknemers toch altijd voor de usual suspects als het op imago aankomt?

Dat heeft alles te maken met naamsbekendheid, zegt Lammers. ‘Als je mensen vraagt hun favoriete werkgevers te noemen, komen ze automatisch met de grote spelers aanzetten. Ze zullen niet snel massaal voor een klein bedrijf kiezen.’ Het zijn volgens Koot vooral de starters die veel waarde hechten aan het imago van hun werkgever. ‘Zij vinden het nog belangrijk bij een ‘sexy’ bedrijf te werken. Werknemers met meer dan vijf jaar werkervaring hechten meer waarde aan inhoudelijke factoren, zoals afwisseling en uitdagingen binnen hun functie.’

Bij Shell is men uiteraard blij met de eerste positie, zegt recruitmentmanager Frank Brouwers. ‘Ja, dat is natuurlijk prachtig. We hebben al 10 jaar niet gewonnen, dus dit is wel weer een mooie erkenning.’ In zijn functie is Brouwers verantwoordelijk voor het aantrekken van ervaren personeel voor de Europese markt. Deze mensen hebben volgens Brouwers meestal al een goed kloppend beeld van Shell. ‘In 70% – 80% van de gevallen werken mensen al in de technische industrie. Ze weten dus wel wat ze bij Shell kunnen verwachten.’ Toch heeft het bedrijf de afgelopen tijd ook actief aan de arbeidscommunicatie gewerkt, zegt Brouwers. ‘Persoonlijke ontwikkeling binnen je baan is bij Shell heel belangrijk, dat brengen we nu nog duidelijker naar voren. Ook een goede werk-privé balans en een leuke werkomgeving zijn factoren waar we extra veel aandacht aan besteden.’

Collega Elmer Schaap, die verantwoordelijk is voor het aannemen van young professionals, heeft over de populariteit van Shell bij jong talent niet te klagen. ‘Als groot internationaal bedrijf blijft Shell erg aantrekkelijk voor de zogenaamde high flyers. Op de Recruitmentdagen die wij organiseren komt altijd veel talent af.’ Goed nieuws voor mensen die een baan bij Shell ambiëren: het bedrijf is nog op zoek naar zowel ervaren werknemers als jong talent.

Brouwers: ‘Voor dit jaar zoeken we nog zo’n 200 ervaren mensen in Nederland en ongeveer evenveel starters. Dat zijn niet alleen technici, maar ook aan commercieel talent hebben we behoefte. De sollicitatieprocedure is best uitdagend, zoals hoort bij een uitdagende baan. Wie daar naar op zoek is, moet zeker een poging wagen.’

Bron: Intermediair Magazine Digitaal, 5 juni 2014