Werkgeversrisico na diagnose kanker een probleem

Door intensieve behandelingen tijdens kanker verdwijnen veel mensen tijdelijk van de arbeidsmarkt. Werkgevers stellen zich vaak begripvol op naar werknemers en proberen zo goed mogelijk te begeleiden. Als de behandeling is afgelopen, kunnen deze mensen vaak gedeeltelijk of geheel terugkeren in hun werk en is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid.

Toch, verliest 25% van de kankerpatiënten tijdens of na de behandeling zijn of haar baan. Velen geven aan dat dit direct of indirect te maken heeft met hun ziekte.

In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werkgever 70% van het loon van een zieke werknemer moet doorbetalen gedurende 104 weken. Dit is een groot probleem voor werknemers die te maken krijgen met kanker (zie illustratie).

IMG_9584 - Copy

Sinds ruim 2 jaar pleit Isabelle Lebrocquy voor de uitbreiding van de no-riskpolis voor mensen met kanker. De overheid betaalt dan aan de werkgever de ziektewetuitkering als een werknemer ziek wordt. Het risico bij ziekte ligt dan niet langer bij de werkgever. Dit zal er toe leiden dat werknemers minder snel ontslagen worden na de diagnose kanker en zal de drempel verlagen om iemand na herstel van kanker aan te nemen.

Inmiddels is het gelukt om ‘Kanker & Werk’ op de politieke agenda te zetten en werkt het Ministerie van SZW aan een plan van aanpak.