Taboedoorbrekend plan van Haarlemmermeerder Isabelle Lebrocquy

Het plan om de taboes rond werken met kanker te doorbreken, afgelopen week gepresenteerd door minister Asscher, heeft een Haarlemmermeerse oorsprong. Drie jaar geleden nam Isabelle Lebrocquy het initiatief om bedrijven mensen die kanker hebben (gehad) te laten inhuren. Isabelle heeft via D66’ers John Nederstigt en Denise Abbas de weg naar ’Den Haag’ weten te vinden. Zo kwam zij in contact met Tweede Kamerlid Pia Dijkstra.

Asscher wil een gesprek op gang brengen tussen werkgevers en werknemers over de ervaringen van en met mensen die hersteld zijn van kanker, onder andere door een onderzoek naar ervaringen op de werkvloer te doen. Dat is het resultaat van het initiatief van Lebrocquy.

,,Momenteel hebben veel mensen een negatieve associatie met mensen die hersteld zijn van kanker. Het doel van Lebrocquy is om dat imago te veranderen. Op het moment dat iemand is genezen, is alles weer mogelijk’’.

Lebrocquy kwam uiteindelijk terecht in een speciale werkgroep met werknemers, werkgevers, patiëntenverenigingen, wetenschappers, het UWV, re-integratiebedrijven, verzekeraars, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Zij hebben gekeken wat er nog is om mensen die hersteld zijn van kanker aan de slag te krijgen en te houden.

Proef
Een mogelijkheid is een proef te doen met een no risk-polis. Verwacht wordt dat werkgevers hierdoor iemand met kanker eerder zullen aannemen en zich makkelijker inspannen voor re-integratie, doordat de werkgever geen financieel risico loopt. Zelf kwam Lebrocquy drie jaar geleden ook zonder werk te zitten, terwijl ze was hersteld van darmkanker. In haar sollicitatiebrieven vermeldde ze dat ze kanker had gehad. ,,Om aan te tonen hoe krachtig je uit zo’n situatie tevoorschijn kan komen’’.

Platform
Ze kreeg geen enkele reactie. Hoewel ze net naar Den Haag was verhuisd, riep ze de hulp in van D66’ers in Haarlemmermeer. Daar vond Lebrocquy een platform om haar boodschap uit te dragen. Toen al had ze voor ogen om de overheid het financiële risico van herstelde werknemer bij de werkgever te laten wegnemen. Ze zette de sociale onderneming oPuce op, om de mensen die hersteld zijn van kanker aan werk te helpen.

Bron: Haarlems Dagblad, Bart Boele, 15 juli 2015

Minister Asscher gaat experimenteren met no risk polis voor (ex)kankerpatiënten

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft afgelopen vrijdag aangekondigd maatregelen te nemen om werken met en na kanker makkelijker te maken. Hij wil daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij initiatieven die al genomen  worden om werknemers met en na kanker en hun werkgever te ondersteunen en te begeleiden.

Kanker en werk is voor werkgevers en werknemers een lastig en gevoelig onderwerp om te bespreken. Het ministerie wil onder meer een onderzoek laten doen om in kaart te brengen tegen welke problemen werkgevers en werknemers aanlopen en wat voor oplossing zij hiervoor hebben gevonden. De resultaten worden in het najaar bekend gemaakt.

Minister Asscher wil experimenteren met de zogenoemde no riskpolis. Werkgevers lopen hierdoor geen risico waardoor zij mogelijk iemand met kanker eerder aannemen en beter kunnen inzetten op re-integratie. De maatregelen vloeien voort uit de aanbevelingen van een speciaal ingestelde werkgroep.

Levenmetkanker en oPuce, intiatiefnemers achter dit voorstel, maken onderdeel uit van deze werkgroep. Andere deelnemers zijn: werkgevers en werknemers, wetenschappers, UWV, re-integratiebedrijven, Verbond van Verzekeraars, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.

Isabelle Lebrocquy; ‘Vrijdag was een historisch moment voor de (ex)kankperpatiënt. Nederland is nu één van de eerste landen in de wereld dat vanuit de overheid de belemmeringen bij kanker en werk aanpakt. Hierdoor zal het leven en werken met en na kanker verbeterd worden.’

‘Levenmetkanker zet zich al jaren in om de positie van mensen met kanker op de arbeidsmarkt te vergroten’, aldus Laurence Maes, manager belangenbehartiging en empowerment van Levenmetkanker.  We vinden het onacceptabel dat zo veel mensen met kanker hun baan verliezen. Voor ons aanleiding om met het ministerie van Sociale Zaken te werken aan oplossingen. We hopen dat de oplossingen die minister Asscher nu aandraagt een eerste stap in de goede richting zijn.‘

Kanker komt steeds vaker voor. Door betere behandelmethoden is het minder vaak een dodelijke ziekte. Steeds meer mensen die kanker hebben of hebben gehad, willen blijven werken. Werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met werknemers die kanker hebben. Hierbij kan ook de overheid een belangrijke rol spelen.

Bron: website Levenmetkanker, 13 juli 2015

Minister Asscher: ‘taboe rond kanker en werk doorbreken’

De taboes rondom het werken met kanker moeten doorbroken worden, zodat (ex)kankerpatiënten weer aan de slag kunnen. Er komt daarom meer aandacht voor de mogelijkheden en onmogelijkheden om te werken tijdens en na kanker. Kanker en werk blijkt in de praktijk een lastig en gevoelig onderwerp om te bespreken voor werkgevers en werknemers. Om tot goede afspraken te komen is het nodig dat het onderwerp besproken wordt.

Dat schrijft minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij maatregelen aankondigt om het werken met kanker makkelijker te maken. Er wordt daarbij zoveel mogelijk aangesloten bij initiatieven die al genomen zijn om werknemers met kanker en hun werkgever te ondersteunen en te begeleiden.

Zo komt er een onderzoek naar ervaringen van werkgevers en werknemers op de werkvloer. De resultaten daarvan worden in het najaar bekend gemaakt om helder te hebben welke problemen werkgever en werknemer in de praktijk hebben als een werknemer kanker krijgt, waar werkgever en werknemer (specifiek) behoefte aan hebben en welke oplossing zij gekozen hebben.

Minister Asscher is bereid om te onderzoeken of het mogelijk is om een proef te doen met een zogenoemde no riskpolis. Verwacht wordt dat werkgevers hierdoor iemand met kanker eerder zullen aannemen en makkelijker inspannen voor re-integratie, doordat de werkgever geen financieel risico loopt.

De maatregelen vloeien voort uit de aanbevelingen van een speciaal ingestelde werkgroep. Die bestaat onder meer uit werkgevers en werknemers, patiëntenverenigingen, wetenschappers, UWV, re-integratiebedrijven Verbond van Verzekeraars, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Zij hebben in kaart gebracht wat nodig is om deze groep mensen aan de slag te krijgen en te houden.

Kanker komt steeds vaker voor, maar door betere behandelmethoden is het minder vaak een dodelijke ziekte. Steeds meer mensen die kanker hebben of hebben gehad willen hun werk houden, terwijl zij niet altijd helemaal genezen zijn. Werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met werknemers die kanker hebben.

Bron: website Rijksoverheid, 10 juli 2015

Asscher wil taboe rond kanker en werk doorbreken

De taboes die er zijn rond mensen die kanker hebben of hadden maar toch gewoon willen werken, moeten doorbroken worden. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat daarvoor zijn best doen.

Door betere behandelingen is kanker minder vaak een dodelijke ziekte. Steeds vaker willen mensen die kanker hebben of hadden weer gewoon aan het werk, ook al zijn ze niet altijd volledig genezen. Maar bedrijven zijn vaak huiverig om iemand die kanker heeft of had aan te nemen.

Asscher gaat onderzoeken of het mogelijk is om een proef te doen met een zogenoemde no-riskpolis, waarmee de werkgever geen financieel risico loopt. Verwacht wordt dat werkgevers dan iemand met kanker eerder zullen aannemen en zich meer zullen inspannen voor re-integratie.

Beter bespreekbaar

Om de kansen van (ex-)kankerpatiënten op werk te verbeteren wil Asscher ook dat het onderwerp meer besproken wordt. Hij sluit daarvoor aan bij bestaande initiatieven.

Zo komt er een onderzoek naar ervaringen op de werkvloer. De resultaten daarvan moeten in het najaar helpen om duidelijk te krijgen welke problemen werkgever en werknemer in de praktijk hebben als een werknemer kanker krijgt, waar ze behoefte aan hebben en welke oplossing zij gekozen hebben.

Bron: ANP, 10 juli 2015

Overheid maakt vinden baan voor ex-kankerpatiënten makkelijker

Het wordt makkelijker voor mensen met kanker of ex-kankerpatiënten om aan het werk te komen. De overheid begint een proef met een no-riskpolis, waarmee de overheid werkgevers een ziektewetuitkering betaalt als een werknemer weer ziek wordt.

Een kwart van de mensen die aan kanker lijdt of de ziekte heeft gehad, verliest binnen twee jaar zijn baan.

Werkgevers zijn terughoudend met het aannemen van die groep omdat ze een grote kostenpost vrezen als de ziekte terugkeert.

De verwachting is dat het aantal kankerpatiënten de komende jaren nog flink zal stijgen, evenals het aantal mensen dat de ziekte overwint. Er is dus een stijgende lijn in het aantal terugkerende ex-kankerpatiënten op de arbeidsmarkt.

Voorlichting

Daarom voert minister Asscher nu een verzekering in voor werkgevers die dat risico afdekt. Dat was ook een wens van de meerderheid in de Tweede Kamer.

Naast de no-riskpolis wil Asscher zorgen dat het taboe op werken tijdens en na kanker afneemt. Hij begint daarom dit najaar met een voorlichtings- en publiciteitscampagne.