Volwaardig leven en volwaardig werken na kanker

oPuce bestaat uit de Social Enterprise oPuce en de Stichting oPuce Foundation.

De Stichting oPuce Foundation heeft als doel het leven en werken na kanker te verbeteren.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • het stigma van kanker te doorbreken door positieve beeldvorming
  • het creëren van bewustwording rondom de belemmeringen die ontstaan na de diagnose kanker
  • het weghalen van maatschappelijke ongelijkheid door het agenderen op maatschappelijk en politiek niveau
  • het initiëren en ondersteunen van initiatieven die de kwaliteit van leven na kanker verbeteren, het werkbehoud tijdens en na kanker stimuleren, en de terugkeer naar betaald werk bevorderen
  • het initiëren van onderzoek dat het leven na kanker in kaart brengt, en resulteert in accurate cijfers en inzichten

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De stichting oPuce Foundation staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wordt ook als zodanig erkend.

De maatschappelijke doelstellingen van de oPuce Foundation worden gesteund door Start Foundation.

start-foundation-logo-gesteund-door