Bedrijfsleven maakt zich sterk voor werk na kanker door de ondertekening van het ‘Convenant Werk en Kanker’.

Op vrijdag 2 juni 2017 hebben prominente werkgevers zoals ABN AMRO, AkzoNobel, Deloitte, ManpowerGroup, Inalfa, Johnson & Johnson, Philips, PON, PostNL en de Volksbank het ‘Convenant  Werk en Kanker’ ondertekend. Dit convenant helpt mensen die hersteld zijn van kanker bij hun terugkeer naar volwaardig werk.

Het ‘Convenant Werk en Kanker’ is een initiatief van de Social Enterprise oPuce. oPuce helpt mensen die zijn hersteld van kanker bij hun terugkeer naar volwaardig werk. In het ‘Convenant Werk en Kanker’ verklaren de bedrijven zich bereid om: sollicitanten gelijke kansen te bieden als sollicitanten die geen kanker hebben gehad en zich in te zetten voor een gelijke behandeling op de werkvloer voor werknemers die kanker hebben of hebben gehad. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het hebben van werk een belangrijke bijdrage levert aan een positieve gezondheidsbeleving. Om deze reden is het voor mensen die kanker hebben overleefd of die vechten tegen deze ziekte van belang om deel te nemen aan het arbeidsproces.

Met de verbetering van de Nederlandse gezondheidszorg, zien we een groei van mensen die kanker overleven en zelfs genezen. In veel gevallen is de ziekte veranderd van een dodelijke ziekte naar een chronische ziekte, of een ziekte waarvan men ook kan genezen. Mensen die genezen van kanker hebben niet meer kans om opnieuw kanker te krijgen als ieder ander. Vier procent van alle Nederlanders leeft op dit moment met kanker of heeft in het verleden kanker gehad. Naar verwachting zal in 2020 jaarlijks bij 123.000 mensen kanker worden vastgesteld.

oPuce oprichter Isabelle Lebrocquy: ‘Uit onderzoek blijkt dat een kankerverleden een belangrijke reden is om iemand niet aan te nemen. Men denkt vaak dat mensen die zijn genezen van kanker een groter risico lopen om weer ziek te worden. En dat is onterecht. Mensen die zijn genezen van kanker hebben namelijk net zoveel kans om weer ziek te worden, als iedere andere medewerker en iedere andere kandidaat op de arbeidsmarkt. Dit heeft mij geïnspireerd tot het oprichten van oPuce’.

oPuce bestaat uit de Social Enterprise oPuce en de oPuce Foundation. oPuce Social Enterprise is gericht op het bedrijfsleven en vindt betaald werk voor werkzoekenden die hersteld zijn na kanker. oPuce Foundation is gericht op politiek en maatschappij, en wil het leven en werken na kanker verbeteren door politieke en maatschappelijke agendering. Afgelopen 4 jaar zette Isabelle Lebrocquy, de oprichter van oPuce ‘Kanker en Werk’ op de politieke agenda met als resultaat dat de minister van SZW kwam met een plan van aanpak en een pilot met de no risk polis.