Waarom werd oPuce opgericht

oPuce werd in 2012 opgericht door Isabelle Lebrocquy. Isabelle kreeg in 2011 darmkanker. Kort na haar diagnose werd zij ontslagen. Eenmaal hersteld, ontdekte zij hoe moeilijk het is om na kanker weer aan het werk te komen. Om hierin verschil te maken, richtte zij de social enterprise oPuce op. oPuce richt zich op het vinden van betaald werk voor mensen die hersteld zijn na kanker.

Een groeiende groep (jonge) mensen krijgt kanker. Een kwart krijgt te maken met ontslag.

Om dit te veranderen werd duidelijk dat positieve beeldvorming en politieke agendering van belang waren. Hiervoor richtte Isabelle in 2016 de oPuce Foundation op. Deze Foundation heeft als doel het leven en werken na kanker te verbeteren.

Isabelle wil de maatschappij en werkgevers inspireren anders te kijken naar kanker. Zij wil bewijzen dat mensen die herstellen van kanker competenties hebben ontwikkeld die van belang zijn voor een werkgever, zoals doorzettingsvermogen, veerkracht en relativeren.

Nu steeds meer mensen kanker overleven is het van belang dat wij anders gaan kijken naar kanker en dat wij invulling geven aan het leven na kanker. Daar hoort volwaardig werk bij.

Door het gebrek aan cijfers zette Isabelle in 2013 zelf een onderzoek op voor ‘Kanker en Werk’. Hierop reageerden 1.000 respondenten. Mede hierdoor is het Isabelle gelukt om ‘Kanker en Werk’ op de politieke agenda te zetten en kwam het ministerie met een plan van aanpak. Ook werd een pilot met de no risk polis gestart.

Isabelle blijft zich actief inzetten voor cancer survivors. Inmiddels is zij lid geworden van de ESMO PAWG waardoor zij zich ook op Europees niveau kan inzetten voor cancer survivorship.