oPuce Foundation

De Stichting oPuce Foundation heeft als doel het leven en werken na kanker te verbeteren.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het stigma van kanker te doorbreken door positieve beeldvorming
  • Het creëren van bewustwording rondom de belemmeringen die ontstaan na de diagnose kanker
  • Het weghalen van maatschappelijke ongelijkheid door het agenderen op maatschappelijk en politiek niveau
  • Het initiëren en ondersteunen van initiatieven die de kwaliteit van leven na kanker verbeteren, het werkbehoud tijdens en na kanker stimuleren, en de terugkeer naar betaald werk bevorderen
  • Het initiëren van onderzoek dat het leven na kanker in kaart brengt, en resulteert in accurate cijfers en inzichten
  • De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De stichting oPuce Foundation staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wordt ook als zodanig erkend.

De maatschappelijke doelstellingen van de oPuce Foundation worden gesteund door Start Foundation.

Jaarcijfers

Jaarcijfers 2022
Jaarcijfers 2021
Jaarcijfers 2020
Jaarcijfers 2019
Jaarcijfers 2018
Jaarcijfers 2017
Jaarcijfers 2016